• SMK NEGERI 1 BANCAK
  • Formation of Individuals with Character Based on Science, Technology and Faith and Piety

KARAWITAN

Literasi,8 November 2023

Karawitan yaiku kesenian musik tradisional Jawa sing kawujud musik Gamelan. Kesenian Karawitan iki dikemas kanthi alunan instrument lan vokal sing becik dadine enak kanggo dirungu lan dinikmati sapa wae. Kesenian kerawitan iki ngrupakne kesenian tradisional sing terkenal banget neng masyarakat Jawa lan Indonesia dadi salah siji warisan seni lan budaya sing
sugih kanthi aji historis lan filosofis.


Gamelan dhewe ngrupakne salah siji alat musik sing ora bisa dipisahake saka masyarakat Jawa seprana saprene. Kadelok saka kesenian lan budaya Jawa sing ora ucul saka piranti musik siji iki. Pirang-pirang kesenian tradisional Jawa sing nggunakne piranti musik Gamelan kaya wayang, seni joged, lan seni teater kaya ketoprak, wayang uwong lan isih akeh meneh, salah sijine yaiku kesenian Karawitan.

Karawitan asale saka tembung “rawit”, sing jero basa Jawa nduwe arti “ribet”. Nangign tembung “rawit” uga bisa nduwe arti “lembut lan becik”. Dadine kerawitan biyasane diartekne dadi sawijining karya seni sing nduweni sifat sing lembut, rumit lan becik. Kerawitan iki diomongke rumit amarga ngrupakne perpaduan macem-macem instrument Gamelan sing berlaras
nondiatonis sing digarap nggunakne sistem notasi, werna suwara lan ritme dadine ngasilke suwara sing becik lan enak kanggo dirungu. 

Njero kesenian Karawitan ana loro jenis laras, yaiku laras slendro lan laras pelog. Laras slendro dhewe ngrupakne sistem urutan nada saka lima nada jero siji gambyang karo pola sing mirip. Lagekne laras pelog ngrupakne sistem urutan nada saka lima utawa pitu nada kanthi nggunakne siji pola antara nada sing ora padha rata, yaiku telu antara cedhak lan loro antarane adoh. Njero Karawitan nyat kerep ana pirang-pirang gendhing sing dicawiske jero laras pelog kanthi mung nggunakne lima nada wae, paling utama nang penyajian gendhing pelog dadi pakoleh alih saka laras slendro. jero kerawitan Jawa sijining hal sing biyasa gendhing bisa dicawiske jero loro laras sing beda.


Njero kesenian Karawitan ana macem-macem jenis perangkat Gamelan sing dipupuran miturut jenise, cacah lan gunane. Jenis perangkat Gamelan kesebut diantarane kaya Gamelan kodhok ngorek, Gamelan monggang, Gamelan carabalen, Gamelan sekaten, lan Gamelan ageng. Kabeh jenis perangkat Gamelan kesebut tentune jero masyarakat Jawa nduweni guna, cacah lan cara nggunakake dhewe jero ndolanke dheweke. Perangkat Gamelan sing digunakne biyasane kaya bonang, kendang, gong, kenong, kecer, gender, gambang, penontong, kempul, saron, lan liya – liyane. Kajaba kuwi uga ana pirang-pirang piranti musik modern sing digunakne dadi pamepak kaya keyboard, terompet, drum lan liya – liyane.
Njero perkembangane, kesenian Karawitan iki isih tetap urip saprene. Kayekten saprene kesenian Karawitan iki isih kerep dipelajari lan dilestarekne dadi salah siji warisan kesenian lan budaya kanggo masyarakat Jawa. Kajaba dikenalake marang generasi enom, kesenian Karawitan iki uga dikenalakekne marang para wisatawan sing teka dadi salah siji kesugihan bangsa Indonesia. Malah para wistawan mancanegara kerep kegeret lan nyoba kanggo melajari Karawitan.

Komentar

Lerrrresssss

Karawitan yaiku kesenian musik tradisional Jawa sing kawujud musik Gamelan. Gamelan dhewe ngrupakne salah siji alat musik sing ora bisa dipisahake saka masyarakat Jawa seprana saprene. Karawitan asale saka tembung “rawit”, sing jero basa Jawa nduwe arti “ribet”. Nangign tembung “rawit” uga bisa nduwe arti “lembut lan becik”. Sama sama

assalamualaikum gak jawa dosa

Nice

Saya habis sunat

Jangan lupa makan

Baikkk

Karawitan yaiku kesenian musik tradisional Jawa sing kawujud musik Gamelan. Kesenian Karawitan iki dikemas kanthi alunan instrument lan vokal sing becik dadine enak kanggo dirungu lan dinikmati sapa wae. Kesenian kerawitan iki ngrupakne kesenian tradisional sing terkenal banget neng masyarakat Jawa lan Indonesia dadi salah siji warisan seni lan budaya sing sugih kanthi aji historis lan filosofis. Gamelan dhewe ngrupakne salah siji alat musik sing ora bisa dipisahake saka masyarakat Jawa seprana saprene. Kadelok saka kesenian lan budaya Jawa sing ora ucul saka piranti musik siji iki. Pirang-pirang kesenian tradisional Jawa sing nggunakne piranti musik Gamelan kaya wayang, seni joged, lan seni teater kaya ketoprak, wayang uwong lan isih akeh meneh, salah sijine yaiku kesenian Karawitan. Karawitan asale saka tembung “rawit”, sing jero basa Jawa nduwe arti “ribet”. Nangign tembung “rawit” uga bisa nduwe arti “lembut lan becik”. Dadine kerawitan biyasane diartekne dadi sawijining karya seni sing nduweni sifat sing lembut, rumit lan becik. Kerawitan iki diomongke rumit amarga ngrupakne perpaduan macem-macem instrument Gamelan sing berlaras nondiatonis sing digarap nggunakne sistem notasi, werna suwara lan ritme dadine ngasilke suwara sing becik lan enak kanggo dirungu. Njero kesenian Karawitan ana loro jenis laras, yaiku laras slendro lan laras pelog. Laras slendro dhewe ngrupakne sistem urutan nada saka lima nada jero siji gambyang karo pola sing mirip. Lagekne laras pelog ngrupakne sistem urutan nada saka lima utawa pitu nada kanthi nggunakne siji pola antara nada sing ora padha rata, yaiku telu antara cedhak lan loro antarane adoh. Njero Karawitan nyat kerep ana pirang-pirang gendhing sing dicawiske jero laras pelog kanthi mung nggunakne lima nada wae, paling utama nang penyajian gendhing pelog dadi pakoleh alih saka laras slendro. jero kerawitan Jawa sijining hal sing biyasa gendhing bisa dicawiske jero loro laras sing beda. Njero kesenian Karawitan ana macem-macem jenis perangkat Gamelan sing dipupuran miturut jenise, cacah lan gunane. Jenis perangkat Gamelan kesebut diantarane kaya Gamelan kodhok ngorek, Gamelan monggang, Gamelan carabalen, Gamelan sekaten, lan Gamelan ageng. Kabeh jenis perangkat Gamelan kesebut tentune jero masyarakat Jawa nduweni guna, cacah lan cara nggunakake dhewe jero ndolanke dheweke. Perangkat Gamelan sing digunakne biyasane kaya bonang, kendang, gong, kenong, kecer, gender, gambang, penontong, kempul, saron, lan liya – liyane. Kajaba kuwi uga ana pirang-pirang piranti musik modern sing digunakne dadi pamepak kaya keyboard, terompet, drum lan liya – liyane. Njero perkembangane, kesenian Karawitan iki isih tetap urip saprene. Kayekten saprene kesenian Karawitan iki isih kerep dipelajari lan dilestarekne dadi salah siji warisan kesenian lan budaya kanggo masyarakat Jawa. Kajaba dikenalake marang generasi enom, kesenian Karawitan iki uga dikenalakekne marang para wisatawan sing teka dadi salah siji kesugihan bangsa Indonesia. Malah para wistawan mancanegara kerep kegeret lan nyoba kanggo melajari Karawitan.

Sound Asmaul Husnannya diganti dong

°_°

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Uri-Uri Kabudayaan Jawi

Literasi, 18 Oktober 2023 Ing zaman sakmenika kathah tiyang utawi masyarakat Indonesia khususipun daerah Jawa Tengah sakleresipun kathah ingkang saged basa jawi ananging dipersani

17/10/2023 23:30 - Oleh Administrator - Dilihat 1655 kali
Dewasa Bukan Sekedar Umur

Literasi, 17 Oktober 2023 Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu, namun pemikirannya lebih

17/10/2023 04:53 - Oleh Administrator - Dilihat 23139 kali
Koneksi Antar Materi 1.4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Perkenalkan saya Agung Nugroho, CGP Angkatan 9 dari Kab. Semarang Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar ma

14/10/2023 10:53 - Oleh Administrator - Dilihat 10541 kali
Positive Thinking [Berpikir Positif]

Literasi, 11 Oktober 2023 Adapun menurut Susetyo (1998), berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang

11/10/2023 05:11 - Oleh Administrator - Dilihat 2100 kali
Mengenal Generasi Baby Boomers, X, Y, Z dan Alpha

Literasi 10 Oktober 2023  Istilah-istilah generasi ini digunakan untuk mengelompokkan orang yang lahir dalam rentang tahun yang berdekatan dan kondisi lingkungan yang sama. Sehing

10/10/2023 05:46 - Oleh Administrator - Dilihat 57841 kali
Sejarah Pancasila serta Maknanya

Literasi, 4 oktober 2023 Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada

04/10/2023 05:11 - Oleh Administrator - Dilihat 2055 kali
Manfaat Literasi untuk Pelajar

Literasi, 3 Oktober 2023 Literasi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dari golongan anak anak, remaja, maupun dewasa sejak dini. Kemampuan literasi in

03/10/2023 05:40 - Oleh Administrator - Dilihat 18308 kali
Membangun Kebiasaan Positif dengan Hal Sederhana

Literasi, 27 September 2023 Ada tantangan baru yang harus dihadapi di tengah kebiasaan baru yang muncul, yaitu tentang bagaimana menerapkan kebiasaan baru yang sehat sebagai salah satu

27/09/2023 05:29 - Oleh Administrator - Dilihat 3396 kali
Bahaya dari Kecanduan Gadget dan Tips Menanggulanginya

Literasi, 26 September 2023  Orang yang kecanduan gadget (gawai) mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan akibat terlalu sering menggunakan benda te

26/09/2023 05:31 - Oleh Administrator - Dilihat 5072 kali
Makna Kata Disiplin

Literasi hari selasa 19 September 2023 Terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata

19/09/2023 05:44 - Oleh Administrator - Dilihat 426 kali