• SMK NEGERI 1 BANCAK
  • Formation of Individuals with Character Based on Science, Technology and Faith and Piety

Uri-Uri Kabudayaan Jawi

Literasi, 18 Oktober 2023

Ing zaman sakmenika kathah tiyang utawi masyarakat Indonesia khususipun daerah Jawa Tengah sakleresipun kathah ingkang saged basa jawi ananging dipersani langkung celak malih sakleresipun sekedig sanget tiyang ingkang pinter berbahasa Jawi ingkang leres lan lancar. Tiyang ingkang kepengin lesantonaken budayanipun mesti saged kedah nyinaoni bahasanipun langkung rumiyin. Sedaya wau boten lepas saking kita piyambak dados generasi saklajengipun ingkang kedah saged ngerasakakenipun sedaya jerih payah pendahuluipun kaliyan mbeta kabudayaan Jawi dados di mangertosipun ten pundi-pundi lan sakmenika gemblengna tekad ipun saha gayohen cita-cita menika kanthi ngangkat ngangkat dhuwur kabudayaanipun piyambak kemawon.

Boten ngantos boten gadahi pangajeng-ngajeng ngangge bangsa ingkang maju menawi basa kala wau saged jagi sejarahipun piyambak terutami basa jawi. Kabudayaan jawi saged kita terapaken wiwit alit kanthi lewat pendidikan ing saklebetipun keluarga utawi sekolahan ananging kedah dipun gatosaken saestu supados boten klentu anggenipun maringaken bahan kados perkawis kabudayaan jawi kadosta basa jawi, gamelan, wayang, unggah-ungguh dumateng sinten kemawon lan sakliyanipun.

Watak saking tiyang jawi ingkang sanget kekhas ipun inggih punika ing grapyak, pasrawungan kaliyan kanca-kanca saha tiyang-tiyang kemawon. Ing saklebetipun wonten satunggal maneh yapunika ing sopan lan santun kejawi saking segi basanipun basa jawi saestu benten-benten ingkang migatos utamakaken moral saking segi kesopanan kados wonten tigang basa ing nyinaunipun basa jawi yapunika basa Jawi saking paling cendhek tekan dhuwur basa jawi Ngoko, Krama, Krama Inggil.

Sedayanipun boten uwal saking jerih payah tiyang rumiyin utawi nenek moyang kita sakmenika kathah saking kabudayaan-kabudayaan jawi niku ingkang badhe punah utawi ical kerantenaken generasi saklajengipun kathah ingkang ninggalaken saha nyupe’kaken niku sedaya.

Tiyang-tiyang ing daerah Ngayogyakarta badhe sadar lan damel utawi dandani malih saking lekasan kanthi madosi saha ngawontenaken pameran-pameran ingkang mengku bab Kabudayaan Jawi saha ugi ingkang damel museum kang dipun khususaken kangge uri-uri utawi nglestarikaken kabudayaan jawi. Awit saking usahanipun niku sedaya kathah bab-bab ingkang sae saha kita pendet manfaatipun kadosta saged maringaken pendidikan utawi pangertosan bab kabudayaan jawi dumateng sedaya tiyang kalebet generasi saklajengipun supados ngertos saha saged ngginakaken saha maringi kemajengan kagem kita sedaya wontening satunggal ing wekdal punika sakmangke ing Era Global sakmenika kathah sanget perkawis-perkawis enggal mlebet wonten Indonesia kalebet ing daerah Ngayogyakarta niku sedaya maringi kathah perkawis-perkawis ananging awit usaha ingkang kita lampahi kathi jagi kabudayaan jawi sahingga saged bertahan saking
pengaruhipun kabudayaan asing. Kabudayan Jawi supados saged bertahan kedah kita junjung saha kita hargai kangge ningkataken moral utawi dampak-dampak ipun ingkang saged kita tiru saking kabudayaan jawi sakmenika kemawon.

Komentar

Di guyoni malah mbales fisik, ora usum

#2QG299VQP tolong masuk ka kaulinan abdi

Kereta api lintas selatan dialihkan melalui lintas Utara via kedungjati

????????????

Haloo perkenalkan saya artiko hobi saya bolongin sabun

Mbesok pas aq sukses mugo" awakmu rong dirabi wong Lio dek

TBSM butuh di renovasi pak....

Dadi payung uwes,dadi badut yo uess,dadi salah siji ne yo uesss,seng durung mong dadi siji siji ne.

Hallo guys Perkenalkan nama saya Bambang Rohadi kelas XI TKR 1 saya lagi cari pacar adalah yang mau

Jika kamu gagal membuat dia mencintaimu, setidaknya jangan buat dia merasa terganggu.

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
KARAWITAN

Literasi,8 November 2023 Karawitan yaiku kesenian musik tradisional Jawa sing kawujud musik Gamelan. Kesenian Karawitan iki dikemas kanthi alunan instrument lan vokal sing becik d

08/11/2023 05:18 - Oleh Administrator - Dilihat 1199 kali
Dewasa Bukan Sekedar Umur

Literasi, 17 Oktober 2023 Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu, namun pemikirannya lebih

17/10/2023 04:53 - Oleh Administrator - Dilihat 4551 kali
Koneksi Antar Materi 1.4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Perkenalkan saya Agung Nugroho, CGP Angkatan 9 dari Kab. Semarang Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar ma

14/10/2023 10:53 - Oleh Administrator - Dilihat 2214 kali
Positive Thinking [Berpikir Positif]

Literasi, 11 Oktober 2023 Adapun menurut Susetyo (1998), berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang

11/10/2023 05:11 - Oleh Administrator - Dilihat 1472 kali
Mengenal Generasi Baby Boomers, X, Y, Z dan Alpha

Literasi 10 Oktober 2023  Istilah-istilah generasi ini digunakan untuk mengelompokkan orang yang lahir dalam rentang tahun yang berdekatan dan kondisi lingkungan yang sama. Sehing

10/10/2023 05:46 - Oleh Administrator - Dilihat 8871 kali
Sejarah Pancasila serta Maknanya

Literasi, 4 oktober 2023 Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada

04/10/2023 05:11 - Oleh Administrator - Dilihat 1709 kali
Manfaat Literasi untuk Pelajar

Literasi, 3 Oktober 2023 Literasi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dari golongan anak anak, remaja, maupun dewasa sejak dini. Kemampuan literasi in

03/10/2023 05:40 - Oleh Administrator - Dilihat 8860 kali
Membangun Kebiasaan Positif dengan Hal Sederhana

Literasi, 27 September 2023 Ada tantangan baru yang harus dihadapi di tengah kebiasaan baru yang muncul, yaitu tentang bagaimana menerapkan kebiasaan baru yang sehat sebagai salah satu

27/09/2023 05:29 - Oleh Administrator - Dilihat 2157 kali
Bahaya dari Kecanduan Gadget dan Tips Menanggulanginya

Literasi, 26 September 2023  Orang yang kecanduan gadget (gawai) mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan akibat terlalu sering menggunakan benda te

26/09/2023 05:31 - Oleh Administrator - Dilihat 3194 kali
Makna Kata Disiplin

Literasi hari selasa 19 September 2023 Terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata

19/09/2023 05:44 - Oleh Administrator - Dilihat 198 kali